Hvornår går renoveringen i gang?

Renoveringen af de første gårdhuse i AB Vest påbegyndtes i efteråret 2018. Starttidspunkt for de enkelte kvarterer bliver oplyst, så snart de foreligger.

Skal man betale husleje, mens man bliver genhuset?

Du betaler det samme i husleje, mens du genhuses, medmindre at genhusningsboligen er mindre. Men du kommer ikke til at betale mere, hvis du bliver genhuset til en større bolig. Kan du bo i dit eget sommerhus og kolonihave i sommerperioden er det også en mulighed. I så fald vil du spare huslejen, men måske vil der være udgifter forbundet med opmagasineringen.

Hvor lang tid før genhusning får man det at vide?

Det oplyses, så snart det ligger fast. Der skal i henhold til reglerne varsles første gang mindst tre måneder før flytning. Vi forventer dog at kunne orientere om tidspunktet væsentlig tidligere.