Tidsplan og procesplan

Renoveringen af de to afdelinger AB Vest og VA 6 Vest begyndte som et samlet projekt. Derfor indeholder tidsplanen en oversigt over begge afdelinger, hvor VA 6 Vest blev færdigrenoveret i efteråret 2018. Her finder du en tidsplan for den samlede renovering af gårdhusene i AB Vest og VA 6 Vest.

Proces for den enkelte beboers genhusning.