Byggeudvalgene i Albertslund Vest

De to afdelingsbestyrelser har nedsat hver deres byggeudvalg til at varetage afdelingernes interesser og opgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoveringen, herunder at træffe de nødvendige beslutninger.
Byggeudvalgene refererer til de respektive afdelingsbestyrelser, der igen refererer til organisationsbestyrelserne i VA og AB.

AB Vest

I AB Vests byggeudvalg deltager John Christiansen, formand for afdelingsbestyrelsen og Flemming Nielsen.

VA 6 Vest

I VA 6 Vest deltager Erik Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen, Janni Mortensen, Karsten Wenneberg og Niels Bøgild Troelsen (sekretær for udvalget).

Herudover deltager Per Larsen som repræsentant for VA's organisationsbestyrelse.