Renoveringens forløb

Renoveringen i gårdhusene i Albertslund Vest startede i sommeren 2016 i Kastanjens Kvarter. Herefter følger kvartererne Æblens Kvarter og senere Havrens Kvarter.

I februar 2020 afsluttes de sidste ombygninger i Margerittens Kvarter.

Gravearbejde

Allerede i maj 2016 begyndte gravearbejdet i forbindelse med udskiftning af forsyningsledninger i stier og fællesarealer. Denne tilrettelæggelse af arbejdet minimerer risikoen for forsinkelse af ombygningstiden for det enkelte hus og gør at genhusningsperioden begrænses. Derfor starter gravearbejdet også i Koglens Kvarter, således at vi ikke risikerer karambolage mellem gravemaskiner og de første genhusningsflytninger i Kastanjens Kvarter.

Opgravning af stierne betyder for nogle beboere, at tilgangsforholdene i en periode før genhusningen vil blive ændret, så adgang sker fra havesiden. Havedøre vil blive forsynet med lås, ligesom postkasser m.v. vil blive flyttet. Beboerne vil naturligvis blive varslet i god tid, før disse ændringer bliver gennemført.

Tidsplan

Se tidsplan og procesplan under Beboerinformation.