Økonomi og husleje

Skema A

Med Landsbyggefondens udmelding om finansiering og støtte er den samlede økonomiske ramme for helhedsplanens gennemførelse sat til ca. kr. 464 mio i skema A (december 2012).

Dette er for både 6 Vest og AB Vest.

Skema  B

Afdelingsmødet i 6 Vest godkendte d. 18/5 2016 Skema B, som senere er blevet godkendt i kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden. Dette er med en samlet finansiering på 396 millioner kroner.

Læs indstillingen til Skema B her.