IF Group er gået konkurs

BO-VEST er i fredags blevet orienteret om, at IF Group er gået i betalingsstandsning og at selskabet derfor med øjeblikkelig virkning indstiller alle aktiviteter.

I byggesagen i Albertslund Vest har nedrivningsfirmaet IF Group en af de i alt ni fagentrepriser i forbindelse med renoveringen af gårdhusene i afdeling VA 6 Vest.

BO-VEST er i skrivende stund ved at undersøge det fulde omfang af konsekvenserne, samt hvilken betydning det får for byggesagen. Vi vil hurtigst muligt, når vi har et større overblik, orientere alle berørte beboere i VA 6 Vest om de nærmere konsekvenser.

BO-VEST vil naturligvis forsøge i videst muligt omfang at minimere generne ved IF Groups konkurs.


Renoveringen af gårdhusene

De 457 gårdhuse i AB Vest og VA 6 Vest skal gennem en omfattende renovering.

Renoveringen af de 258 gårdhuse i VA 6 Vest begyndte i september 2016, og det forventes, at arbejdet kan afsluttes sidst i 2018. I AB Vest er planlægningsfasen i gang. Vi forventer at indlede renoveringen i slutningen af 2018 og nå til vejs ende i begyndelsen af 2020.

Selvom der er tale om to forskellige boligafdelinger, er arbejdet så tæt forbundet, at det håndteres som én sammenhængende byggesag.

Omfattende renovering

Renoveringen er meget omfattende og indebærer blandt andet genhusning af alle beboerne, da vi for eksempel nedlægger krybekældrene, udskifter de lette facader og laver nye badeværelser og køkkener. Boligerne får et moderne ventilationsanlæg med varmegenvinding og helt nye vand-, varme-, og elinstallationer i øvrigt.

Med Landsbyggefondens udmelding om støtte er den samlede økonomiske ramme for helhedsplanens gennemførelse sat til ca. kr. 464 mio. i skema A (december 2012) for begge afdelinger.

Følg med her på siden

Når der kommer nyt i byggesagen vil du kunne læse om det her på siden.