Velkommen til Albertslund Vests hjemmesideimage descriptionVA 6 har godkendt renovering og den fremtidige husleje

Beboerne i VA 6 godkendte med overvældende flertal økonomien bag renoveringen af gårdhavehusene på et velbesøgt ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj. Med ikke mindre end 238 ja-stemmer og 20 nej-stemmer udtrykte beboerne massiv opbakning til projektet.


Albertslund Vest skal renoveres

I Albertslund Vest skal der også i fremtiden være attraktive, tidssvarende boliger.

Boliger hvor nuværende beboere fortsat har lyst til at blive boende, og hvor nye beboere vil ønske at flytte til. Derfor vil gårdhavehusene i Albertslund Vest gennemgå en omfattende renovering i perioden fra 2016 til 2019.

Denne hjemmeside er henvendt til dig, der er beboer i Albertslund Vest. Her kan du orientere dig om renoveringssagen og alt hvad den indebærer.

Her på forsiden vil det være muligt at få de seneste nyheder og det hurtige overblik, mens du kan få mere uddybende information ved at klikke rundt på resten af siden. Du kan for eksempel læse oplæg til helhedsplan, eller orientere dig på siden med spørgsmål og svar.


Velbesøgt beboermøde den 7. marts i Musikteateret

Rigtig mange beboere fra både AB og VA deltog i det orienterende beboermøde den 7. marts, hvor BO-VEST og rådgiverne gennemgik renoveringsprojektet, som det efter en lang projekteringsperiode nu ser ud. Den 9. februar blev der afholdt licitation på første etape (VA), hvor ialt 45 entreprenører opdelt på 9 entrepriser gav tilbud på byggearbejdet, og der er nu fremsendt materiale til Landsbyggefonden til endelig godkendelse af økonomien.

Søren Haugsted fra Arkitema fortalte om renoveringen med udgangspunkt i de ønsker og behov, som var kommet frem under samarbejdet med beboerne i Temagrupperne. Søren kunne bl.a. orientere om, at der bliver udført helt nye badeværelser og der etableres mekanisk ventilation i alle husene, hvilket er nyt i forhold til det oprindelige projekt. Jesper Rasmussen fra BO-VEST fortalte derefter om økonomien, der stadig beror på det budget, som beboerne godkendte i 2012. Jesper kunne ikke sige noget fast om de afledte huslejestigninger, da det afhænger af de igangværende forhandlinger med Landsbyggefonden. Men i sammenligning med det næsten tilsvarende projekt i Albertslund Syd er licitationsresultatet lavere, hvilket må forventes at kunne aflæses i lavere huslejestigning.

Efter pausen fortalte den kommende beboerkoordinator Berit Djarling og Giv Andersen fra Boliggruppen hos BO-VEST bl.a. om genhusning i forbindelse med renoveringen og det videre forløb.

Beboerne fra VA vil blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, så snart resultatet af forhandlingerne med Landsbyggefonden kendes, for at stemme om projektets godkendelse.

De viste dias fra mødet kan ses her

image description

Nyhedsbrev august 2016

image description

Genhusningsfolder